Bijbelse feesten

Gods prachtige feesten staan beschreven in Leviticus 23 en ook op andere plaatsen in de Bijbel. Het meevieren van deze feesten is heel zegenrijk. Tegelijk is het wel goed om te beseffen dat deze feesten geen verplichtend karakter voor ons hebben, volgens het Nieuwe Testament. Er zijn een aantal belangrijke filters van toepassing op ons vieren van deze feesten.

  1. De Tempel staat er niet meer, dus de feesten kunnen niet meer volledig gevierd worden
  2. De feesten waren ontworpen en verplicht voor de Joden en niet voor de heidenen
  3. We zitten met uiteenlopende kalenders en interpretaties van de feesten
  4. We leven onder de christelijke vrijheid in dezen, vlg. Rom. 14:5, Kol. 2:16, Gal. 4:9-11, Gal. 5
  5. Yeshua heeft veel aspecten van de feesten al vervuld

Hieronder treft u onderwijs aan over de Bijbelse feesten en ook over de Joodse tradities daarbij en de verwijzingen naar Yeshua. Het is goed om op te merken dat de Joodse tradities niet per definitie ook Bijbels zijn.

Bijbelse feesten

Overzicht Bijbelse feesten
Shabbat
Nieuwe Maan
Pesach
Ongezuurde Broden
Feest van de Eerstelingen
Omer-telling
Wekenfeest
Bazuinenfeest
Grote Verzoendag
Loofhuttenfeest

Joodse tradities en verwijzingen naar Yeshua

De shabbatsmaaltijd en Yeshua
De sedermaaltijd en Yeshua
Shofar met Rosh Hashanah (Bazuinenfeest)
Purim en Yeshua
Simchat Thora en Yeshua
Tisja Beav en Yeshua
Chanoeka en Yeshua

Video onderwijs:

Wekenfeest (Shavuot) en de uitstorting van de Heilige Geest
Chanoeka en Yeshua