Bijbelstudies

Hier worden Bijbelstudies gepost. In elk geval zullen de wekelijkse Torah-porties (parashot) uit Genesis t/m Deuteronomium behandeld worden. Dit was immers de Torah die Yeshua zijn leerlingen onderwees. Het meest heilige gedeelte van de Bijbel.
Onder thema’s treft u thematische studies aan, die niet zozeer aan één Bijbelgedeelte zijn gelinkt. In deze studies worden de grotere lijnen in de Bijbel naar boven gehaald.

Torah
⇒   Genesis (bereeshit)
⇒   Exodus (shemot)
⇒   Leviticus (wayikra)
⇒   Numeri (bamidbar)
⇒   Deuteronomium (devarim)
Profeten en Geschriften
Nieuwe Testament
Thema’s