Biografie

Ik ben Jan-Willem van den Bosch, geboren en opgegroeid in Woerden. Al in mijn vroege jeugd ervoer ik de liefde van God. Toen ik besefte dat de grote God, die hemel en aarde heeft gemaakt, ook veel liefde voor mij koestert, was ik diep onder de indruk. Sindsdien zoek ik naar manieren om dit te delen met anderen. Ik zat nog maar net op de basisschool, toen ik al wist, dat ik de mensen later over Jezus wilde gaan vertellen.

Van 2008-2014 studeerde ik theologie in Utrecht en Amsterdam. Daar werd mijn interesse gewekt door de studie van de Joodse bronnen (Judaïca). Steeds meer begon ik te beseffen, dat het christelijke geloof Joodse wortels heeft en niet te begrijpen is, zonder kennis van deze wortels. Na de afronding van mijn studie heb ik nog een half jaartje gewerkt in het onderzoek naar de vroeg Joodse mystiek. Het Tempelvisioen van Ezechiël en de Bron van Miriam stonden daarbij centraal.

In 2015 was ik betrokken als sjofar-speler bij de Pesach-maaltijd in Woerden/Harmelen. Met 400 gelovigen vierden we daar de sedermaaltijd (zie http://jenniferguetta.com/pesach/). Sindsdien zijn de Bijbelse feesten van mijn hoofd ook naar mijn hart gedaald. Ik begon steeds meer de feesten en de shabbat te vieren en samen met mijn vrouw Joceline ervaar ik daarin veel zegen van de Heer. We hebben echt de indruk dat Yeshua zijn feesten graag met zijn volgelingen wil vieren.

Van 2016-2018 was ik werkzaam als predikant in de Hervormde Gemeente te Piershil. Voordat we aan kinderen wilden beginnen, wilden we echter wel een Bijbelstudie doen naar het dopen of opdragen van kinderen. Toen ik biddend de Bijbel ging bestuderen, werd voor mij vrij snel duidelijk, dat er betere Bijbelse papieren voor de geloofsdoop zijn, dan voor de kinderdoop. Dit maakte het voor mij moeilijk om nog predikant binnen de PKN te blijven.

Mede om deze reden zijn we in 2018 uit Piershil weggegaan, waardoor we nu een tijdelijk onderkomen hebben in Aalsmeer. Hier werd eind juli onze zoon Azarjah geboren. We zijn heel dankbaar voor deze prachtige gave van boven! Door de jaren heen heeft er een diep verlangen in mij geleefd naar meer van het werk van de Heilige Geest. Voor mij was het dan ook een enorme bevestiging van de gekozen weg, toen ik in de auto lichamelijk aangeraakt werd door Gods Geest. Yeshua liet mij daardoor zijn grote liefde en kracht voelen!

We zijn nu vurig op zoek naar meer van het werk van de Heilige Geest. En om dit te verbinden met onderwijs vanuit de Torah. Dit alles in de Naam van Yeshua, die zijn leerlingen zowel de Torah onderwees, als hen doopte met de Heilige Geest!

Het is mijn passie om te spreken. Dus mocht u nog een spreker zoeken voor een dienst of bijeenkomst, neemt u dan gerust contact op via het contactformulier op deze website.

Ook als u een shofar-speler zoekt of iemand, die uitleg kan geven over de symboliek van de shofar, dan kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier.

Tenslotte verzorg ik Hebreeuwse lessen en leesgroepen, waarbij we samen de Hebreeuwse Bijbel induiken en de Bijbels Hebreeuwse grammatica verkennen. Als u wilt instromen in een bestaande leesgroep of de mogelijkheden wilt nagaan om een nieuwe leesgroep op te richten, dan kunt u ook contact met mij opnemen via het contactformulier.