Eerstelingen

Tijdens of na het feest van de Ongezuurde Broden, werd de eerste schoof van de gerstoogst als een beweegoffer voor de Heer gebracht. Hiermee werd de komende oogst aan de Heer toegewijd. Vanaf dit moment werden 7 volle weken (49 dagen) geteld en op de 50ste dag werden twee broden als een beweegoffer voor de Heer gebracht. Deze broden moesten met zuurdeeg gerezen zijn. Dit waren de eerstelingen van de tarweoogst. De telling van deze dagen wordt ook wel de Omer-telling genoemd, omdat er een Omer (inhoudsmaat) gerst als beweegoffer geofferd moest worden.

Nog altijd worden de dagen en de weken van de Omer door Joden wereldwijd hardop geteld. Als u meer wilt weten over hoe u de Omer kunt tellen (in het Hebreeuws en Nederlands), dan kunt u terecht bij Omertelling.

Interessant is te zien dat hier symbolisch van een graanschoof naar twee gerezen broden toegewerkt wordt. Een nieuw zuurdeeg is hier in werking getreden en de oogst is in eetbaar brood omgezet (zie Ongezuurde Broden). Dit hele proces is van begin tot einde toegewijd aan God. Hij is degene die de oogst laat groeien, het zuurdeeg in werking stelt en het brood eruit tevoorschijn laat komen.

De Israëlieten trokken met Pesach weg uit Egypte. Tegen of net na het einde van de Omer-telling kwamen zij bij de berg Sinaï aan. Daar liet God Zichzelf aan het volk zien en ontvingen zij de Torah uit zijn Hand. De Omer-telling is dus een tussentijd in de woestijn, waarin de Israëlieten van de slavernij naar Gods verbond trokken. Het is een tijd waarin de oogst in het verborgene aan het groeien is. De mens wordt voorbereid op een ontmoeting met God.

Op de eerste dag van de Omer-telling (de dag na de shabbat) is Yeshua opgestaan uit de dood. Hij was de Eersteling die uit de dood verrees (1 Kor. 15:20). In de daaropvolgende tijd verschijnt Yeshua aan steeds meer mensen (Joh. 20:11-21:25, 1 Kor. 15:1-8). Een oogst van volgelingen begint in het verborgene te groeien. Tijdens deze Omer-telling vaart Yeshua ook naar de hemel. (Hand. 1) Daar voltooit Hij zijn reddingswerk in de hemel en zorgt ervoor dat de Heilige Geest uitgestort kan worden over zijn volgelingen (Hebr. 4:14, 9:11-12, Joh. 16:7). Op de 50ste dag van de Omer-telling is het tijd voor de definitieve oogst. Dit is het feest van Shavuot (Pinksterfeest). Yeshua stort op dit feest de Heilige Geest over zijn volgelingen uit. Ook komen er dan ineens 3000 mensen tot geloof. (Hand. 2) De volle oogst is daarmee begonnen. Het zuurdeeg van Gods Koninkrijk heeft zijn werk gedaan (Matth. 13:33) en er zijn prachtige broden uit voortgekomen…

Nog een korte uitweiding over verschillende kalenders:

In Leviticus 23:11 staat dat de eerste schoof op de dag na de shabbat bewogen moet worden door de priester in de Tempel. In de Joodse traditie wordt deze shabbat uitgelegd als de eerste rustdag van het feest van ongezuurde broden (15 Nissan). De schoof wordt dan dus op 16 Nissan bewogen voor de Heer. Andere uitleggingen zijn hier ook mogelijk. Het kan ook gaan om de tweede rustdag van het feest van ongezuurde broden (21 Nissan). De schoof wordt dan dus op 22 Nissan bewogen voor de Heer. Verder kan het nog gaan om een reguliere shabbat, die toevallig tijdens of na het feest van de ongezuurde broden valt. Er zijn dus mogelijkheden genoeg om andere versies van kalenders te ontwerpen, met als gevolg dat Shavuot (de 50ste dag van de Omer-telling) ook op een ander tijdstip zou gaan vallen…

 

© Jan-Willem van den Bosch