Gebed

Gebed is de kern van alle toerusting. Ten diepste kwam Yeshua om de relatie met de hemelse Vader te herstellen. Die kunnen we beoefenen door gebed. Hier treft u toerusting aan over het gebed en gebedspunten, waarvoor gebeden kan worden.

Gebedspunten:

1. Wilt u bidden dat de ogen van het Joodse volk voor hun Messias Yeshua open gaan?
2. Wilt u bidden dat onze overheid Israël zal zegenen?
3. Wilt u bidden dat Yeshua zich door zijn Torah en door zijn Heilige Geest krachtig aan ons laat zien?
4. Wilt u bidden dat we wijsheid, inzicht en bescherming krijgen om deze site te beheren?
5. Wilt u bidden dat God deze website onder de aandacht van de juiste personen zal brengen?

Toerusting over het gebed:

Het Onze Vader leert ons verschillende dingen over gebed:
Ten eerste is het gebed op God Zelf gericht, niet in de eerste plaats op onze vragen en problemen en zelfs niet in de eerste plaats op Gods daden, maar op God Zelf. Zijn Naam moet allereerst verheerlijkt worden! Een relatie is niet gebouwd op wat die ander allemaal heeft of kan, maar op wie de ander is. Dat is bij God niet anders. Als het goed is, genieten we ervan om in zijn aanwezigheid te zijn en is het ons om Hemzelf te doen! We spreken Hem ook als Onze Vader aan, wat laat zien dat het gebed om intimiteit draait: we mogen als een kind bij Hem op schoot kruipen en dicht bij Hem zijn…
Ten tweede is gebed luisteren, voordat we spreken. We bidden of Gods wil op aarde mag gebeuren, zoals in de hemel. En niet onze wil, zoals op aarde ook in de hemel. Dit betekent dat we stil moeten worden om te luisteren. Dan kunnen we Gods wil leren kennen en zijn stem leren verstaan. In alle drukte van dit leven is dat een lastig punt. Het is van wezenlijk belang om stilte en rust met God te zoeken en te luisteren!
Ten derde bidden we om dagelijks brood en niet om brood voor weken of jaren. Dit drukt afhankelijkheid uit. We ontvangen per dag. Als het goed is, stellen we ons vertrouwen niet op schuren vol graan, op een vast contract, op een bankrekening o.i.d. Nee, iedere dag ontvangen we genoeg voor die dag. We hoeven ons geen zorgen te maken over de verre toekomst, maar mogen onze noden iedere dag bij God neerleggen. Hij zal stap voor stap voor ons zorgen!
Ten vierde bidden we om vergeving, zoals ook wij anderen vergeven. We hebben niets verdiend, maar moeten het hebben van de vergeving van Yeshua. Anders konden we helemaal niet in Gods aanwezigheid komen, laat staan met Hem spreken. Maar de vergeving van Yeshua betekent ook dat wij anderen vergeven. Als wij anderen altijd dingen na blijven dragen, hoe zal de hemelse Vader onze grote schuld dan kwijtschelden? Dat is onmogelijk, heeft Yeshua ons geleerd…
Ten vijfde bidden we of we verlost mogen worden van de boze en gevrijwaard van verzoeking. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed te strijden, maar tegen geestelijke machten. Gebed is ook geestelijke strijd. Proclamatie van Gods woorden en Gods waarheid laten overwinnen.

 

© Jan-Willem van den Bosch