Getuigenissen

God bestaat echt! En Hij is vandaag de dag dezelfde sterke God als vroeger! Hieronder zijn getuigenissen te vinden over hoe we God ervaren in ons eigen leven. Dit is bedoeld om u op te bouwen en bovenal ter verheerlijking van God en zijn zoon Yeshua. (Deut. 6:20-25, 26:1-11, Psalm 71:17, 103:2, 105:1-2, etc.)

Doorbraken op de Bijbelse feestdagen (2017-2019)
Doop met de Heilige Geest (14 mei 2018)
Start van deze website (juli 2018)
Financiële zorg van God
Opening voor getuigenis op de werkvloer (december 2018)

 

Doorbraken op de Bijbelse feestdagen (2017-2018)

Sinds mijn vrouw en ik samen de Bijbelse feesten en dagen vieren, merken we dat er eigenlijk altijd wel iets bijzonders gebeurt, tijdens deze feesten. God geeft zegeningen en doorbraken juist op deze dagen. Zo geeft het volgen van Gods kalender ons beter inzicht in wat Hij in onze dagen en in ons eigen leven aan het doen is. Ter bemoediging wil ik hier een aantal voorbeelden uit de afgelopen jaren delen:

 1. Bazuinenfeest 2017. Dit Bazuinenfeest was heel bijzonder voor ons. We werden door een bekende attent gemaakt op een internationale shofar-wedstrijd. Er kon een filmpje ingestuurd worden en zo kon je meedoen aan deze wedstrijd. Niet geschoten is altijd mis, dus ik besloot een filmpje in te sturen. We hadden nooit verwacht dat dit iets zou worden, dus groot was onze verrassing, toen bleek dat ik de wedstrijd gewonnen had. En daar bleef het niet bij. Al was het maar een kleine wedstrijd, met zo’n 15 deelnemers, toen iemand van het regionale AD achter deze wedstrijd kwam, begon het balletje te rollen. De ene krant nam het van de andere over. En zelfs verschillende christelijke radioprogramma’s wilden me in hun uitzending hebben. Sindsdien word ik steeds weer gevraagd om bij koren shofar te spelen of shofar workshops te geven op school, etc. Zo ontving ik bekendheid vanwege de shofar. Ook is hiermee de mogelijkheid geboren om iets uit te kunnen leggen over de Bijbelse betekenis van de shofar.
 2. Pesach 2018. Rond dit feest gingen mijn vrouw en ik door een roerige tijd. Ik was nog predikant in Piershil, maar we ervoeren dat God ons vroeg om daar weg te gaan. Vele malen kwamen er teksten over ‘wegtrekken uit Babylon’ in onze stille tijd naar boven. Ook pasten we theologisch niet meer in de gemeente, gezien wij niet achter de kinderdoop stonden en eigenlijk de Bijbelse feesten wilden vieren. In het voorjaar van 2018 ervoeren we ineens heel veel ‘weeën’, die ons wegdreven uit Piershil. Allerlei zaken die tegelijk begonnen te spelen en eigenlijk niets met elkaar te maken hadden. Dit overtuigde ons ervan dat er iets geestelijks achter schuilging. Toen de situatie voor ons niet meer houdbaar was, hebben we besloten om weg te trekken uit Piershil. De ontslagbevestiging van de PKN viel met Pesach op onze deurmat! Nu is Pesach het feest van de exodus, waarop Israël uit Egypte wegtrok. Wij maakten een persoonlijke exodus door met Pesach.
 3. Israël 70 jaar. Deze dag staat in mijn geheugen gegrift. Op deze dag werd ik gedoopt met de Heilige Geest. Een heel nieuw begin in mijn leven. Lees verder onder Doop met de Heilige Geest.
 4. Azarjah 8 dagen. De dag dat onze eerstgeboren zoon 8 dagen oud was, is ook heel speciaal voor ons. Op deze dag, waarop Joodse kinderen besneden horen te worden, hadden we een vergadering om het Bazuinenfeest 2018 in Woerden voor te bereiden. Tijdens deze vergadering kreeg ik een visioen. Dit was voor mij één van de eerste visioenen, die ik kreeg in mijn leven. Ik zag de hemel geopend en de engelen keken vol ontzag en verwachting naar beneden. Er stonden ontzagwekkende dingen te gebeuren op aarde. De oordelen van de grote Koning Yeshua komen eraan!
 5. Bazuinenfeest 2018. De 40 reinigingsdagen van mijn vrouw voor de geboorte van onze zoon waren net verstreken. Bijbels bezien mocht zij dus net weer in de heilige gemeenschap komen. Met dit Bazuinenfeest mocht ik voor het eerst spreken op een Bijbels feest. Samen met Jenniffer Guetta Peersmann en anderen mocht ik dit feest voorbereiden. We hebben het Bazuinenfeest als een profetisch feest beleefd. Gods aanwezigheid was merkbaar en voelbaar. Ook mocht ik op dit feest de eerste promotie voor deze website maken. Ik ben dankbaar voor deze nieuwe beginpunten in ons leven.
 6. Yom Kippur 2018. Hoewel we ons voorgenomen hadden om te vasten met Yom Kippur, was ik overdag vergeten dat het ’s avonds al Yom Kippur zou zijn. Maar toen ik de kranten aan het lopen was, zag ik plotseling een auto met een kenteken met KPR erin! Meteen schoot het me weer te binnen dat er vanaf die avond gevast zou worden. God herinnerde mij aan zijn belangrijke feest. De volgende dag zijn we naar een bijeenkomst geweest, waar we bijzondere profetieën en beelden mochten ontvangen. Tenslotte bleek ’s avonds dat we ons de dag ervoor een uur vergist hadden in de tijd van zonsondergang. We wilden eigenlijk 24 uur vasten, maar daardoor hebben we uiteindelijk 25 uur gevast. Achteraf herinnerde ik mij dat volgens de Joodse traditie op Yom Kippur 25 uur gevast wordt! Een knipoog van boven…
 7. Loofhuttenfeest 2018. Ook tijdens dit feest hebben we verschillende wonderen van God beleefd. De eerste dag waren we op het Loofhuttenfeest van stichting Moadim. Daar sloeg ik de Bijbel open bij Jesaja 49, waarin staat dat de knecht van de Heer tot een scherpe pijl is gesteld. Diezelfde dag kwamen mijn vrouw en ik een voorbidster tegen, die profeteerde dat wij tot een scherpe pijl zijn gesteld door God. Rond dit Loofhuttenfeest gaf de Hebreeuwse leesgroep in Nieuw-Beijerland ons ook een prachtig cadeau: er wordt een boom voor ons zoontje Azarjah geplant in het Heilige Land! Juist met Loofhuttenfeest verheugen we ons met takken van allerlei bomen. Het kwam wonderlijk uit dat deze leesgroep precies in de week van Loofhuttenfeest viel en dat er een dergelijk cadeau overhandigd werd. Maar het wonderlijkste was wel dat we tijdens dit Loofhuttenfeest een tijdelijke woning aangeboden kregen. We hadden geen inkomsten op dat moment en waren inwonend bij de ouders van mijn vrouw. Maar haar tante kan door omstandigheden zelf voorlopig niet in haar eigen woning wonen en wij mogen daar gratis intrekken. Nu is Loofhuttenfeest bij uitstek het feest dat spreekt over tijdelijke woningen (tenten) en over verder trekken. We zien hier Gods hand en leiding in en we zijn dankbaar, dat Hij voor ons zorgt.
 8. Pesach 2019. Opnieuw beleefden we onze eigen exodus in het klein, tijdens dit Pesach-feest. Inmiddels woonden we al een half jaar anti-kraak in een oude pastorie. Op de eerste dag van Pesach kregen we echter te horen dat we eind dit jaar uit de woning moeten zijn. Onze Exodus gaat verder: back on the road again… 
 9. Shavuot 2019. Tussen Pesach en Shavuot groeit de oogst naar haar volle rijkdom, die met Shavuot wordt binnengehaald (zie onder Bijbelse feesten). Zo ook de zegeningen, die ingezet zijn met Pesach. Tussen Pesach en Shavuot was het nog vaak onzeker en zoeken naar de juiste weg, maar met Shavuot wordt er veel helder: met Pesach hoorden we, dat we ons huis uit moeten. Met Shavuot waren de financiën eindelijk rond en konden we ons eerste bod uitbrengen op een huis.
 10. Loofhuttenfeest 2019. Het huis waarop we met Shavuot geboden hebben, is het ook daadwerkelijk geworden. Op de dag af konden we de hypotheek rond krijgen op onze eigen salarissen, alles paste precies. Daarmee hebben we eindelijk een eigen huis in Brakel. Tijdens het Loofhuttenfeest kregen we een prachtige bevestiging dat we in Brakel op de juiste plek terecht zijn gekomen: Joceline was op internet aan het rondkijken, toen ze las dat er begin dit jaar een shofarshop geopend is in Brakel. De eigenaren hadden het van God op hun hart gekregen om deze winkel te openen. Dit ervoeren we als heel bijzonder, want de shofar is echt het instrument, wat onze bediening typeert. Verder is dit voor zover ik weet de enige shofarshop in Nederland en dat in het kleine dorpje Brakel!
 11. Bazuinenfeest 2019. We hebben dit feest gevierd met 200 christenen uit het hele land. Ik mocht het feest leiden in Woerden en we waren via skype verbonden met Jennifer en Eli en anderen op de Olijfberg in Jeruzalem. De shofar is in Jeruzalem en Woerden geblazen en de komst van Yeshua is aangekondigd op de berg, waar Hij terug zal komen. Hiermee is een belangrijke geestelijke brug geslagen tussen Nederland en Israël.
 12. Yom Kippur 2019. Op Yom Kippur wordt het lot voor het komende jaar verzegeld voor de hemelse rechtbank. Net toen we de kaarsen hadden aangestoken om Yom Kippur af te sluiten, was er een enorme bliksemflits en knal tegelijkertijd. Joceline viel bijna achteruit in de vlam van de kaars. Verder is er de hele avond geen enkele donder of bliksem geweest. We moesten denken aan wat Yeshua heeft gezegd: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen… (Luk. 10:18) Wie weet, is er een oordeel in de hemel verzegeld en voltrokken.

Jan-Willem van den Bosch

 

Doop met de Heilige Geest (14 mei 2018)

Jarenlang ben ik verlangend geweest naar meer van Gods Heilige Geest. Ik las in de Bijbel over Yeshua en zijn volgelingen. Zij genazen zieken, dreven demonen uit en wekten mensen op uit de dood. Ook las ik over Paulus en de eerste christengemeentes. Zij ontvingen gaven van de Heilige Geest, zoals het spreken in tongen, het profeteren en het doen van wondertekenen. Maar zodra ik naar mijn eigen leven keek of naar de levens van de gelovigen om mij heen, zag ik niets van dit alles terug. Er was echter wel een diep verlangen in mij wakker gemaakt. Ik wilde God in zijn liefde en krachtige glorie zien handelen om mensen te zegenen, te helen en te bevrijden.

Toen ik predikant werd, hoopte ik dat God met zijn kracht zou doorbreken in het werk dat ik voor Hem mocht doen. Maar ook dat gebeurde twee jaar lang niet. Toen brak er een moeilijke tijd aan voor ons. Op alle vlak was plotseling de zegen van ons werk en wonen weg. Mijn vrouw en ik ervoeren heel sterk dat we weg moesten van de plek waar we woonden en dat ik mijn werk daar zou moeten beëindigen. Het ging steeds vlugger allemaal. In sneltreinvaart werden we losgemaakt van onze werk- en woonplek. Met Pesach viel de ontslagbevestiging op de deurmat. We hebben dit hele gebeuren dan ook als onze kleine Exodus ervaren…

Nadat we verhuisd waren, brak er een prachtige tijd voor ons aan, waarin we veel meer van God gingen ervaren! We werden door twee lieve mensen van God gewezen op de charismatische Presence-conferentie (2018 in Nijkerk). In aanloop daarnaartoe ervoeren we wel strijd in onze gedachten. Er kwamen twijfels of we wel moesten gaan. Maar vaak als er strijd is, volgt er iets moois van God, dus we gingen toch. Tijdens deze conferentie werd ik diep geraakt. Ten eerste doordat Yeshua zo centraal stond. Hij werd verheerlijkt als een heerlijke, geweldige en wonderwerkende Yeshua! En ten tweede ontbrandde het diepe verlangen naar meer van de Heilige Geest in volle hevigheid…

Na de conferentie heb ik een weekend vooral gebeden en gehuild. Ik beleed dat ik Yeshua zo vaak niet centraal had gesteld en Hem lang niet altijd de eer gegeven had, die Hem toekwam. Vanaf nu wilde ik alles in zijn Naam doen, zoals ook in de Bijbel staat (Kol. 3:17, Rom. 11:36). Ook smeekte ik Yeshua huilend om meer van Hemzelf. Ik wilde Hem zo graag ervaren!

En toen kwam de dag die mij altijd bij zal blijven, 14 mei 2018. Ik had afscheid genomen bij de predikantennascholing en reed in mijn auto op weg naar huis. Opnieuw was ik huilend aan het bidden, omdat ik zo verlangde naar Yeshua. En op het moment dat ik op de A4 een tunnel uit kwam rijden, begon Gods Geest mij lichamelijk aan te raken. Mijn voeten begonnen helemaal warm te worden en te tintelen. Daarna begonnen ook mijn benen warm te worden en te tintelen. En toen mijn hele lichaam, tot aan mijn kruin. En ik werd zodanig door Gods Geest gevuld, dat het voelde alsof ik zou barsten. Ik begon te roepen en te schreeuwen, zoals ik nog nooit had gedaan. Het was zo intens, mooi en eigenlijk ondragelijk tegelijk!

Toen dit gevoel wegzakte, trilden mijn benen enorm. Haast alle kracht was eruit. En het bijzondere was dat ik ondertussen gewoon bij positieven was en kon blijven autorijden. Ik reed 90 km/h op de rechter rijstrook, achter een vrachtwagen, dus daar bleef ik maar rustig rijden. En onderwijl stroomden de tranen over mijn wangen en zaten mijn emoties tot over mijn hoofd. Toen ik in tongen begon te bidden, zakten de emoties weg. Ik kon het kwijt. Er kwamen ook veel meer woorden dan normaal en in andere talen (soms lijkend op Hebreeuws, dan weer op een of andere Afrikaanse taal). Maar zodra ik weer ging bidden met gewone taal, kwamen de emoties weer terug en begonnen de tranen weer te stromen. Ik was zo intens blij en dankbaar! Ik werd gedoopt met de Heilige Geest. Yeshua is zo geweldig!

In die in ene autorit leerde ik zoveel over God. Ik besefte ineens waarom God ons niet dagelijks zo aanraakt. Je kunt dan namelijk niet meer gewoon functioneren. Ook wist ik heel zeker dat dit nog maar een klein beetje van Gods aanwezigheid was. Een vingertopje… Als God zichzelf aan ons laat zien, is dat ondragelijk. Dat blijkt ook wel uit verschillende Bijbelverhalen (Daniël 10:8-19, Openb. 1:17, etc.). Daarnaast leerde ik dat de tongentaal niet alleen in geestvervoering kan brengen, maar dat het ook als een geestelijke uitlaatklep kan functioneren. Je kunt er je emoties in kwijt. Vervolgens leerde ik dat je tijdens geestvervoering, volledig bij je positieven kunt zijn en zelfs nog kunt blijven autorijden, dank God! En tenslotte leerde ik dat God zijn kinderen niet lang laat wachten, als zij met hun hele hart beginnen te smeken om zijn aanwezigheid. Ik dacht dat het misschien nog wel weken of maanden zou duren, maar er waren maar enkele dagen van bidden, huilen en wachten nodig geweest. God staat te popelen om zijn kinderen te vullen met zijn Geest!

Wat ik heel bijzonder vind, is dat deze aanraking op de 70ste verjaardag van de staat Israël plaatsvond! Dat is voor mij een heel speciale bevestiging van God. Yeshua was zo verheugd over zijn volk Israël en Hij liet mij delen in zijn vreugde. Dit werd enkele weken later nog eens bevestigd. Een vrouw, die met haar hele hart bij Israël betrokken is, vertelde vol vreugde dat haar kleindochter op de 70ste verjaardag van de staat Israël geboren was! Dit was een supermooi cadeau voor haar geweest. Yeshua had kennelijk meer cadeaus uitgedeeld op die dag… 14 mei 2018 was een dag van vreugde in de hemel!

Sinds de doop met de Heilige Geest is ons leven veranderd. We leren steeds meer bij over de geestelijke wereld. Voorzichtig aan beginnen mijn vrouw en ik beelden van God te ontvangen. Ook leerde ik veel van het boekje van Henderson over het procederen in de hemelse rechtbanken. Er volgde een aantal weken, waarin mijn vrouw en ik veel dingen uit het verleden hebben doorgebeden, beleden en vloeken daarvan hebben doorbroken. Yeshua is zoveel merkbaarder aanwezig in ons leven nu. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor!

Jan-Willem van den Bosch

 

Start van deze website (juli 2018)

In de zomer van 2018 woonden wij in Aalsmeer, zonder eigen woning of werk. Toch leefde er een diep verlangen om te delen van wat God ons allemaal liet ontdekken. Mijn vrouw en ik waren daarover aan het nadenken, toen het idee ontstond om een website te beginnen. Gezien mijn vrouw in de ICT werkte, kon zij de website technisch opzetten. Vervolgens zou ik de inhoud daarop kunnen plaatsen. Zodra dit idee geopperd werd, had ik een beeld van hoe deze website er ongeveer uit moest komen te zien. De indeling en pagina’s drongen zich als het ware aan mij op.

Toch duurde het door drukte nog een tijdje, voordat we daadwerkelijk aan de site begonnen te werken. Mijn vrouw zette de website op en ik zou een positiebepaling gaan schrijven. Mijn verlangen was een combinatie te vinden tussen Torah en Geest. Toen ik begon te schrijven, vloeiden de woorden uit mijn pen. De twaalf statements rolden er één voor één uit. Ze schreven als het ware zichzelf. Ik werd hoe langer hoe verbaasder dat er zoveel toepasselijke Bijbelteksten naar boven kwamen. Terwijl ik aan het schrijven was, begon ik steeds duidelijker te zien, hoe de Bijbel zichzelf uit balanceert. Steeds het ene uiterste tegenover het andere uiterste. En de waarheid ergens in het midden. Woord en Geest, wet en vrijheid, het natuurlijke en het geestelijke…

De naam van de website was een bevestiging van boven voor ons. Toen de statements geschreven waren, zochten we naar een naam voor de website. In de naam moest de balans tussen Woord en Geest naar voren komen. Ook wilden we graag dat de naam met de Joodse wortels van het geloof te maken zou hebben. Maar welke woorden we daarvoor ook bedachten, het klopte voor ons gevoel nog niet helemaal. Tot mijn vrouw over Geest en waarheid begon. Meteen lichtte de tekst van Johannes 4 op in mijn hoofd over het aanbidden in geest en waarheid. Toen ik deze tekst nazocht, bleek de context ook nog eens heel duidelijk te spreken over de verhouding tussen Jood en heiden:

Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in geest en waarheid. (Joh. 4:22-24)

Het bijzondere was dat de twaalf statements, die al geschreven waren, eindigden bij het aanbidden in de geest, namelijk de tongentaal! Ik had nog getwijfeld of ik die er wel bij moest zetten, maar had dat toch gedaan, vanwege het grote belang van tongentaal. En nu kon ik de twaalf statements prachtig afsluiten met Johannes 4:23-24. Het kringetje was rond. Dit was voor mij een mooie bevestiging van boven.

Er is ook strijd geweest rond het opzetten van de website. Toen de site eenmaal in de lucht was, stond ik te popelen om eraan te gaan werken. Maar telkens als ik wilde gaan schrijven, dan kwam er drukte, afleiding,twijfel of stress. Allerlei factoren leken te willen verhinderen dat ik eraan ging schrijven. En op het moment dat ik daarin toch biddend doorzette, volgde er steeds vrede. Gods zegen rustte er op.

Inmiddels weet ik uit allerlei verschillende ervaringen in mijn leven, dat het ervaren van strijd, vaak een teken is dat je op de juiste weg bent. Niet altijd, maar vaak wel. Je activiteiten hebben dan vaak belang in de geestelijke wereld. Dit bevestigde voor mij nog eens dat het goed was om aan deze site te werken. Bidden en volhouden is belangrijk, als je geestelijke strijd ervaart. Yeshua is de machtige! Hij overwint!

Jan-Willem van den Bosch

 

Financiële zorg van God

Mijn vrouw en ik hebben altijd mogen ervaren dat God ook op financieel vlak voor ons zorgt. Toen we vanwege mijn werk verhuisden naar het zuiden van het land, werd de reistijd voor het werk van mijn vrouw teveel. Zij gaf uiteindelijk haar baan op en we moesten rond zien te komen van één salaris. Volgens de berekeningen zouden we iedere maand een paar honderd euro tekort komen. Maar in 1,5 jaar tijd is onze bankrekening met geen cent gedaald. Iedere keer als we dreigden in te teren, kwam er weer uit andere hoek een financieel steuntje in de rug. De ene keer vonden we opgeborgen geld terug, een volgende keer gaf een familielid ons wat of we kregen kortingen/ terugbetalingen op aankopen, weer een volgende keer lag er een envelop met geld op de mat. Zo bleef het maar doorgaan. De rekening bleef precies stabiel. Zo leerde God ons om op Hem te vertrouwen.

Na deze periode hebben we een half jaar helemaal zonder werk gezeten. En ook in deze periode hebben we ons nog geen moment zorgen hoeven maken om geld. Er was altijd voldoende. God zorgde voor ons. Op een gegeven moment begon de bankrekening wel te dalen en te dalen. We zagen dit als een teken dat we zelf op zoek moesten naar inkomsten. Biddend zijn we gaan zoeken naar werk en we zochten tegelijkertijd ook nog naar een woning.

Toen de rekening haar nulpunt naderde, kregen we in één week tijd via via een prachtige, ruime tijdelijke woning aangeboden en vond ik werk op de bloemenveiling. Ik was precies op het juiste moment bij de bloemenveiling binnengekomen. Op de dag af begon daar de grote drukte voor kerst. Ik kon gelijk een ruimte fulltime week meedraaien. En daarna draaide ik zelfs 50-urige weken mee.

Nog bijzonderder was dat de baas van het bedrijf, waar ik terecht was gekomen, op de derde werkdag naar mij toekwam. Hij vertelde mij dat er een functie op kantoor was vrijgekomen en dat hij dacht in mij de juiste persoon daarvoor gevonden te hebben. Ik had namelijk laten vallen dat ik mogelijk de ICT in wilde gaan en zij hadden precies op dit moment iemand met die interesse nodig. In het komende halfjaar zou ik van de werkvloer het kantoor in kunnen rollen, als ik wilde.

Dit was zo’n buitengewone kans van boven, dat ik wel ‘ja’ moest zeggen. Het werk was op 8 minuten fietsen van ons huis en we woonden prachtig, met familie en vrienden om de hoek. Zo zagen we dat God op bijzondere wijze voor ons blijft zorgen. Het is echt waar wat Yeshua al in de Bergrede gezegd heeft:

Vraag je dus niet bezorgd af: ‘Wat zullen we eten?’ of: ‘Wat zullen we drinken?’ of: ‘Waarmee zullen we ons kleden?’ – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Als je de evangeliën aandachtig doorleest (en de rest van de Bijbel ook trouwens), zie je voortdurend waarschuwingen tegen geldzucht en materiële zorgen. Dit is een heel belangrijk thema, omdat geld en materie één van de belangrijkste afleiders is om God echt te dienen. De god van het geld, de mammon, is een sterke god. Zeker ook in onze huidige westerse maatschappij. Drukte en werk zorgen vaak dat we God niet kunnen zoeken en dienen in ons leven. Terecht werd eens gesteld dat atheïsme de religie van de drukte is: als je te druk bent, kun je Gods Stem niet meer horen.

Daarom is het heel belangrijk om je niet op aardse zaken te richten, in de eerste plaats, maar op de hemelse! (Kol. 3:1-6!) Vasten kan een belangrijk middel hierin zijn: tijdelijk niet eten, drinken of genieten van materieel of lichamelijk genot. Want we moeten waakzaam blijven, zodat we klaar zijn voor de wederkomst van Yeshua. Dit heeft Hij zelf met de volgende woorden gezegd:

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn.

Jan-Willem van den Bosch

 

Opening voor getuigenis op de werkvloer (december 2018)

Vlak voor kerst 2018 was ik aan het werk bij mijn werkgever op de bloemenveiling. Ik deed daar productiewerk, zoals veilingkarren met takken en boompjes vullen. Toen ik daar net aan het werk ging, had ik verschillende gelegenheden gehad om met mensen over het geloof te spreken. Maar de laatste weken was daar geen gelegenheid voor geweest, mede door de grote kerstdrukte.

Dit drong pas goed tot me door, toen het weer ietsje rustiger werd. Ik was op maandag 17 december weer lekker aan het werk en had plotseling sterk de behoefte om weer eens iets van het evangelie te delen. Dus bad ik de Heer of er een opening voor het evangelie mocht komen. Ook bad ik of de Naam van Yeshua in het bedrijf bekend mocht worden. Verder bad ik of God zelf mensen naar mij toe wilde sturen, bij wie er openheid was om iets van het evangelie kwijt te kunnen.

Ik wilde net ‘amen’ zeggen, toen een collega van de PR-afdeling naar mij toe kwam lopen. Bij voorbaat dankte ik de Heer voor de snelle verhoring, want zo vaak kwam deze collega niet naar mij toe. Met een stralend gezicht zei ze het volgende tegen me: ‘Ik heb een vraagje. We hebben nu het voorrecht om een predikant op onze werkvloer te hebben. Zou je misschien een stukje in onze nieuwsbrief willen schrijven over kerst? We willen namelijk graag een kerstgedachte in de komende editie hebben.’

Mijn mond viel bijna open en mijn hart juichte en ik vroeg haar: ‘Jazeker, maar wat hebben jullie daarbij precies in gedachten?’ En ze antwoordde mij: ‘Dat is voor je eigen invulling. Schrijf maar iets over de Bijbel ofzo. Als het maar een mooie kerstgedachte is, van ongeveer een half A4-tje.’ Ik verzekerde haar dat ik dat zou schrijven. En we namen vrolijk afscheid. Mijn werk voelde daarna zo licht, als het nog niet gedaan had.

Meteen heb ik God voor deze mogelijkheid gedankt en gebeden of Hij dan ook woorden op mijn hart wilde leggen voor dit stukje. Hij had immers de mogelijkheid hiervoor gegeven, dan had Hij hier ook vast woorden voor klaarliggen. En al vrij snel vormde zich een verhaal in mijn hoofd over een jongetje en twee egeltjes. Dit verhaal was een uitstekend middel om laagdrempelig uit te leggen, waarom God in Yeshua naar de wereld was gekomen. Achteraf heb ik hier ook verschillende positieve reacties op gehad. Het verhaal heeft zijn werk gedaan. Ik dank de Heer.

Jan-Willem van den Bosch