Giften

Wilt u het onderwijs op deze site ondersteunen?
Door uw gift kunnen wij tijd en energie blijven investeren in dit onderwijs!
Zo kunnen we samen in Gods Koninkrijk investeren…
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp!

U kunt uw gift overmaken naar:
rekeningnummer:              NL21 ABNA 0439 1474 09
ten name van:                      J.W. van den Bosch
onder vermelding van:    ‘gift in geest en waarheid’