Nieuws

Het Thora-gedeelte van de week is Wayishlach (Genesis 32:21 – 33:5). We zien dat de worsteling bij Pniël voor Jakob een omslagmoment in zijn leven betekende. Vanaf nu was zijn eigen kracht gebroken en begon hij verliezen te lijden. Waarom ging Jakob nu juist in het Beloofde Land dingen verliezen, die hij in Haran opgebouwd had? Hij zou daar toch juist gezegend moeten worden? En welke les leerde Yeshua ons hierover?

Een korte video over dit Thora-gedeelte kunt u hier vinden.
Wilt u de uitleg van het Thora-gedeelte iedere week in uw mailbox ontvangen? Geef u dan hier op.

In het afgelopen jaar ben ik bezig geweest met het boek ‘Zicht op Jezus. Wandelen in profetische beelden’. In dit boek deel ik profetische beelden van Jezus, het Nieuwe Jeruzalem, de Rots en de hemelse Tempel, die ik ontving in de periode van 2020-2022. Deze beelden hebben mij een nieuwe visie gegeven op de beelden uit de Bijbel. Ook heb ik hier geestelijke lessen uit geleerd, die van belang zijn voor de huidige generatie. Ik geloof namelijk dat God een profetische gebedsgeneratie aan het wakker roepen is in onze dagen. Verder geef ik een stukje onderwijs over hoe je zelf in profetische beelden kunt gaan wandelen.

Ben je geïnteresseerd in dit boek? Je kunt het al bestellen via het volgende formulier. De prijs van het boek is € 14,99 excl. verzendkosten.