Nieuws

Het Thora-gedeelte van de week is ‘Emor (Leviticus 22:17-33). We lezen dat de offerdieren geen gebrek mochten hebben. Alleen de volmaakte dieren waren geschikt om te offeren. Dit leert ons dat er perfectie van onze daden en gaven gevraagd wordt. Maar aan die maatstaf kunnen wij toch helemaal niet voldoen…?!

Een korte video over dit Thora-gedeelte kunt u hier vinden.
Wilt u de uitleg van het Thora-gedeelte iedere week in uw mailbox ontvangen? Geef u dan hier op.