Nieuws

Het Thora-gedeelte van de week is Naso’ (Numeri 4:29-49). We komen de belangrijke rol van gebedsstrijders in dit gedeelte tegen en we zullen in het bijzonder inzoomen op de betekenis van het getal 430 in de Bijbel. Dit getal speelt in de Bijbelse chronologie een belangrijke rol en zelfs een rol in de moderne chronologie. Bij God is niets toevallig. Zijn timing en kalender zijn altijd goed.

Een korte video over dit onderwijs kunt u bekijken via de volgende link.

Een overzicht van de wekelijkse Thora-gedeeltes treft u hier aan. In deze gedeeltes worden de boeken Genesis t/m Deuteronomium uitgelegd met het oog op Yeshua (Jezus) en het werk van de Heilige Geest. Ontvangt u deze liever in de mailbox? Geef u dan hier op.