Ongezuurde broden

Van de 15de t/m 21ste van de eerste maand (Nissan) wordt het feest van de ongezuurde broden gevierd. Dit feest wordt in het Hebreeuws chag hamatzot genoemd. Zeven dagen lang worden er alleen ongezuurde broden (matzes) gegeten. Op de eerste en de zevende dag van dit feest is er een rustdag en een heilige samenkomst. (Lev. 23:6-8)

Dit feest verwijst naar de uittocht uit Egypte, waarbij de Israëlieten hun deeg oppakten, voordat het gerezen was, en de baktroggen op hun schouders meedroegen (Ex. 12:34). Ook aten ze manna in de woestijn, dat geen tijd kreeg om te rijzen. De Israëlieten aten in die tijd dus niet gerezen brood. Dit brood wordt ook wel armenbrood genoemd. Het is brood voor onderweg. Zo herinnert het feest van de ongezuurde broden ons eraan dat we pelgrims zijn. We leven in de woestijn, op weg naar het beloofde land, dat God beloofde. Ook zorgt dit feest ervoor dat we solidair zijn met de armen op deze wereld, die geen goed voedsel tot hun beschikking hebben.

Vlak voor het feest van de ongezuurde broden wordt het hele huis gereinigd. Alle zuurdeeg of andere rijsmiddelen moeten uit het huis verwijderd worden (Ex. 12:15, 13:7). Dit staat ook symbool voor het wegdoen van alle slechte dingen uit je leven. Yeshua greep op dit gebruikt terug toen Hij zijn leerlingen waarschuwde voor het zuurdeeg van de Farizeeën en van Herodes (Mark. 8:15). Deze slechte leiders hadden een slechte invloed op de samenleving. Zoals een klein beetje zuurdeeg het hele deeg zuur kan maken, kan een slechte leider een samenleving vergallen. Yeshua heeft in Lukas 12:1 uitgelegd dat het zuurdeeg van de Farizeeën huichelarij was. Ze spraken mooie woorden, maar hun hart was er niet bij en hun daden spraken van andere dingen. Je moet de slechtheid wegdoen uit je hart en oprecht zijn, anders doortrekt de slechtheid je hele leven.

Ditzelfde principe legt ook Paulus uit in 1 Korinthe 5:6-7: Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Pesachlam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Paulus leert ons hier dat Pesach naar Yeshua verwijst. En dat ditzelfde geldt voor het feest van ongezuurde broden. Door Yeshua kunnen wij het oude zuurdeeg van slechtheid wegdoen uit ons leven en gaan leven in oprechtheid en waarheid. Oprechtheid is het tegenovergestelde van huichelarij. Het betekent dat je met je hele hart God toegewijd wil zijn.

Zuurdeeg is niet perse een negatief beeld. In Mattheüs 13:33 wordt het zuurdeeg in positieve zin gebruikt door Yeshua: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was. Zuurdeeg is hier iets positiefs. Het is alleen de vraag met welk zuurdeeg je je leven laat doortrekken. Met zuurdeeg van slechtheid of met het zuurdeeg van Gods Koninkrijk. Het feest van ongezuurde broden is een mooi moment om het oude zuurdeeg van slechtheid weg te doen en met het nieuwe zuurdeeg van het Koninkrijk te beginnen!

Dat is ook terug te zien in hoe zuurdeeg werkt. Als je eenmaal wat zuurdeeg hebt, neem je daar steeds een deel van om ander deeg mee te laten rijzen. Het oude zuurdeeg vul je weer aan met water en meel. Zo vul je steeds het oude zuurdeeg aan en blijf je werken met wat je al had. Bij het feest van ongezuurde broden wordt een nieuwe start gemaakt. Er wordt niet op het oude voortgebouwd, maar er zal een heel nieuw zuurdeeg gemaakt moeten worden, na het feest. Daar kun je dan weer een jaar mee verder. Het feest van ongezuurde broden is dus eigenlijk een herprogrammering van wat geleidelijk aan scheef is gegroeid in je houding en gewoontes. De slechtheid en het oude de deur uit en je (opnieuw) laten doorzuren door Gods Koninkrijk!

De 15de t/m 21ste van de eerste maand was ook de tijd dat Yeshua na zijn opstanding begon te verschijnen aan zijn leerlingen. Zij kregen weer nieuwe hoop en zagen door Yeshua dat de dood overwonnen was. Ook kregen zij voor het eerst de Heilige Geest in zich geblazen, als voorproefje voor het Pinksterfeest (Shavuot). (Joh. 20:22) Zo werd het prille begin van zijn nieuwe Koninkrijk op aarde geboren. Het nieuwe zuurdeeg van het Koninkrijk begon te ontstaan. Tijdens de Omer-telling zou dit uitgroeien tot een rijke oogst, waarvan de eerstelingen op Shavuot aangeboden werden aan God. Toen bekeerden zich ineens 3000 mensen tegelijk!

 

© Jan-Willem van den Bosch