Shop

Boek Hardcover
€ 20,99 exclusief verzendkosten

In Geest en Waarheid. Bijbeluitleg van alle eerste aliyot van de Thora.

Jezus heeft ons geleerd, dat de vijf boeken van Mozes allemaal over Hem spreken. Ook liet Hij ons zien, hoe de Heilige Geest Gods Woord tot leven kan wekken. Verlangt u ernaar om dit ook vandaag de dag mee te maken…?
Dan bent u met het boek In Geest en Waarheid aan
het juiste adres!

In dit boek wordt de Thora (de vijf boeken van Mozes) uitgelegd met het oog op Jezus. De Heilige Geest wil ons keer op keer laten zien, hoe bijzonder Jezus op iedere bladzijde van de Bijbel naar voren komt. Jezus is de belichaming van de Thora, volgens Johannes 1. En
dat is maar al te waar. Hij onderwees als Joodse rabbi zijn leerlingen in alle leefregels van de Thora. Hij leefde de Thora perfect op aarde uit en nodigde zijn leerlingen uit om Hem daarin na te volgen.

Ook wordt in dit boek keer op keer de aandacht gevraagd voor de combinatie tussen Woord en Geest. Door de Bijbel heen leren we, dat bij God woorden nooit zonder daden komen. Jezus onderwees, dat men zijn woorden niet alleen moet aanhoren, maar ook moet uitvoeren. En Jezus toonde zijn leerlingen de krachten van Gods Koninkrijk: Hij genas de zieken, dreef de demonen uit en wekte de doden op. Ook gaf Hij zijn volgelingen de autoriteit mee om dezelfde dingen te doen. Hierdoor kan de mens weer tot zijn bestemming komen, namelijk heersen over de aarde…

Met dit boek kunt u een jaar lang met het Joodse synagogale leesrooster mee studeren in de Thora. Mijn diepe verlangen is, dat alle bladzijdes als een proclamatie van Gods Koninkrijk zullen staan. Dat ze zullen waarmaken, wat God ons beloofd heeft in zijn Woord en zullen bijdragen aan een grote opwekking door zijn Heilige Geest. Alle eer aan de God van Israël!

Over de auteur: Jan-Willem van den Bosch heeft theologie gestudeerd in Utrecht en Amsterdam, waarbij hij zich specialiseerde in Bijbels-Hebreeuws, Oude Testament en Joodse geschriften. Daarna is hij twee jaar als predikant werkzaam geweest in de Hervormde Gemeente van Piershil. Momenteel werkt hij als kerkelijk werker onderwijs in de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard (EGHW), spreekt hij in verschillende gemeentes door het land heen, geeft hij cursussen Bijbels Hebreeuws en verspreidt hij onderwijs via zijn website: www.ingeestenwaarheid.nl.

U kunt dit boek bestellen via onderstaand bestelformulier. Alvast veel leesplezier!

Bestelformulier