Toerusting

Hier treft u toerusting aan met betrekking tot het werk van de Heilige Geest en het in praktijk brengen van Gods Torah. Dit alles ter verheerlijking van de Naam van Yeshua en de hemelse Vader!
Er wordt een stukje praktisch onderwijs gegeven, over hoe je in de praktijk met God kunt leven en wandelen.
Daarnaast worden er profetische inzichten doorgegeven, die God op ons hart en het hart van mensen om ons heen legt. Dit moet uiteraard altijd getoetst worden aan Gods Woord, in gebed en in de praktijk.
Ook wordt er ruimte geboden voor getuigenissen. We zullen hier onze eigen getuigenissen van Gods leiding en aanwezigheid posten, maar we willen ook ruimte bieden aan anderen om hun getuigenis in te zenden. Het is belangrijk om Gods grote daden aan elkaar te vertellen, ter opbouw en ter verheerlijking van zijn Naam! (Deut. 6:20-25, Psalm 71:17, 103:2, 105:1-2, etc.)
Belangrijk is ook het onderwijs over het gebed. Het belangrijkste van al ons doen en laten is dat God een relatie met ons op wil bouwen, als hemelse Vader. Gebed is een onmisbaar onderdeel daarvan.

Praktisch onderwijs
Profetieën
Getuigenissen
Gebed